(S)-tert-butyl 2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate,160800-65-7, –上海皓元医药股份有限公司
(S)-tert-butyl 2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate

(S)-tert-butyl 2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)pyrrolidine-1-carboxylate 

【产品别名】

【CAS号160800-65-7

【目录编号】 HY-78931

【纯度】 >98%

【分子式】 C23H36N2O5

【分子量】 420.26

【简介】

【联系方式】 021-58819295;021-58999585;021-58998985 apisales@chemexpress.com.cn

留下信息 联系我们 索取资料
分享到
在线询价 隐藏
* 留言人 :

* 公司邮箱 :

* 公司电话 :

* 公司名称 :  
所在地区 :  
* 产品名称 :  
* 需求量 :  
* 留言内容 :

小于等于500字符,已输入字符:0

 

特别说明:1、*为必填项; 2、我们尊重并保护您的个人信息的安全。

   

邮件正在发送,请稍后……

关闭

邮件发送成功,我们将尽快联系您!

关闭

邮件发送失败,请重新发送!

关闭
Back to top